Hoppa till sidans innehåll

Behandling av personuppgifter


EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

För att uppfylla kraven i GDPR och för att stärka individens rättigheter kring sina uppgifter kommer Korpen Haninge att följa den gemensamma uppförandekod som Riksidrottsförbundet har tagit fram om hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter. Vi har dessutom antagit en integritetspolicy samt beslutat att föreningen ska tillämpa de instruktioner för hur olika typer av behandlingar ska gå till som Rikidrottsförbundet tagit fram. Länk till dokument finner du nedan:

Gemensam uppförandekod

Instruktion för att tillvarata enskilda rättigheter

Instruktion för behandling av ostrukturerat material

Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal

 

Ansvar för behandling av dina personuppgifter

Korpen Haninge är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med RF – Riksidrottsförbuntet, Korpen Riks och Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Vad används personuppgifterna till?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, ex. aktivitetstillfällen, antal deltagande, utbildningsdeltagare etc. Även för att kommunicera med medlemmar, hantering av medlemskap i föreningen, sammanställning av statistik och ekonomiska transaktioner i form av olika avgifter mm. Personuppgifterna används även för lokalt aktivitetsstöd och delas med Haninge kommun, dock endast namn och personnummer.

Vad används personuppgifterna till?

Uppgifterna kommer inte att överföras till annat land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för annat än ovanstående nämna områden. Delning av personuppgifter så som endast namn och personnummer delas med kommunens föreningsbidragssystem. Ansvarig för personuppgiftshanteringen där är Kultur och Fritidsförvaltningen. Uppgifterna skickas via föreningens system för närvarohantering eller bidragsansökan. Fritidsförvaltningen tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras utifrån fritidsnämndens beslut i gällande dokumentationshanteringsplan.

Dina rättigheter

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytteligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du begär ett registerutrad genom att kontakta This is a mailto link.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att avsäga dig utskick av nyhetsbrev. Du har även rätt att när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du även rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Har du frågor eller funderingar kring personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter ska du kontakta föreningens kansli.

This is a mailto link

08-777 65 48

 

Uppdaterad: 25 MAJ 2018 13:05 Skribent: Emelie Johansson
Epost: Adressen Gömd

Matchställ och träningskläderIdrottslyftet_RGB 

 

Postadress:
Korpförening Haninge - Korpen
Rudsjöterrassen 3
13640 Handen

Kontakt:
Tel: 087776548
E-post: This is a mailto link

Se all info